Zwrot podatkowy

Zwrot podatkowy

Najprzyjemniejszą chwilą dla podatnika jest ta, kiedy organ podatkowy przyznaje mu rację, co do należnego zwrotu nadpłaconego podatku. Takie zdarzenie w przypadku osób fizycznych osiągających dochód z tytułu pracy może mieć miejsce po kontroli przesłanego rozliczenia za cały okres roku podatkowego. W tym rozliczeniu sam podatnik wykazuje, jaka była podstawa do uiszczonych kwot podatków oraz jakie zdarzenia zaszły, które uzasadniają umniejszenie tejże podstawy. Umniejszenie dokonywane jest na podstawie odpisów podatkowych i zwolnień podatkowych, które są regulowane ustawą o ordynacji podatkowej oraz innymi szczegółowymi. Najczęściej przyczyną zwrotu kwoty nadpłaconej jest uznanie przez organ podatkowy, że przyczyny uzasadniające zmniejszenie wymiar podstawy podatku dały kwotę większą niż same przyczyny jej powiększenia. Zatem obywatel otrzyma zwrot kwoty nadpłaconej w ciągu 30 dni od momentu złożenia swojego rozliczenia podatkowego. Takie dodatkowe pieniądze zawsze są dla podatników przyjemną niespodzianką.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.