Znaczenie ogólne ekonometrii

Znaczenie ogólne ekonometrii

Szersze znaczenie ekonometrii to ujęcie tematu związane z mierzeniem zjawisk ekonomicznych. W ścisłym znaczeniu ekonometria jest definiowana jako nauka, która bada ilościowe prawidłowości jakie zachodzą w życiu gospodarczym za pomocą metod matematyczno- statystycznych. Do najważniejszego pojęcia ekonometrii trzeba zaliczyć model ekonometryczny. Zgodnie z definicją model ten opiera się na układzie funkcji zazwyczaj wielu zmiennych, które aproksymują z pewną dokładnością opisywany wycinek rzeczywistości ekonomicznej. Do składników tego modelu zalicza się zmienne, parametry i elementy losowe. Jako ojca nauki związanej z ekonometrią zalicza się ekonomistę norweskiego, notabene zdobywcę nagrody Nobla z dziedziny ekonomii R. Frisha. To właśnie on wprowadził nazwę ekonometria do literatury ekonomicznej. Ekonometria wchodzi w skład nauk pomocniczych związanych z ekonomią. Wykorzystuje ona narzędzi z pogranicza matematyki, statystyki oraz informatyki, które służą do opisywania badań ilościowych. Dzięki tym narzędziom jak już wiadomo mamy możliwość poprawnego opisania zasad jakie zachodzą w społeczeństwie ekonomicznym. Bardzo często dochodzi do rażącej pomyłki, kiedy to ekonometria jest mylona z inną nauką matematyczną, statystyką. Wiele metod statystycznych zdaniem ekonometryków wywodzi się i jest związanych z ekonometrią.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.