Zmiana kursu waluty jak w kalejdoskopie

Zmiana kursu waluty jak w kalejdoskopie

Kursy walut zmieniają się jak w kalejdoskopie, a kantory mają co robić, kiedy na bieżąco śledzą sytuację na światowym i europejskim rynku. Z czego wynikają tak szybkie i niekiedy znaczące zmiany w kursach walut? Aby dojść do sedna sprawy, należałoby rozpocząć analizę od mechanizmu rynkowego, popytu i podaży, który działa również na rynku walut. Waluty są sprzedawane i kupowane, tak jak inne dobra, a ilość transakcji wpływa na ich cenę. Ogromne wahania walut związane są głównie z faktem, że spekulanci posiadają duży wpływ na ceny walut i rynek Forex, a co za tym idzie – różne wskaźniki makroekonomiczne jak wzrost lub spadek PKB poszczególnych państw, Unii Europejskiej, inflacja, czy wzrost bezrobocia powodują zmiany kursów. Ceny ustalane są na podstawie spływających z całego świata informacji. W Polsce instytucją codziennie publikującą uśrednione dane jest Narodowy Bank Polski. Kurs waluty podawany przez NBP jest swojego rodzaju sztuczną wartością i przyjętą na potrzeby rozliczeń przychodów, rozchodów itp. Kolejnym czynnikiem mającym duży wpływ na wartość walut jest obniżenie lub podwyższenie stopy procentowej. Pojawia się zatem pytanie – czy można przewidzieć spadek lub wzrost kursów walut? Można przewidywać, ale trafność prognoz jest zazwyczaj ogromną niewiadomą. Znawcy tematu typują zazwyczaj wydarzenia, które mogą mieć wpływ na wahania kursów, warto zwracać na nie uwagę planując zakup lub sprzedaż.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.