Zasady działania konkurencji

Zasady działania konkurencji

W przypadku konkurencji mamy do czynienia z procesem, w którym uczestnicy rynku dążą do realizacji swych interesów próbując przeciwstawiać lepsze i korzystniejsze od innych ofert ceny, jakości, warunków dostaw i płatności oraz innych niezwykle istotnych dla kontrahentów elementów transakcji. Do sprawnego eliminowania zakłóceń i przywracania stanu równowagi element związany z konkurencją między przedsiębiorstwami jest niezwykle ważny, żeby nie powiedzieć kluczowy. W ekonomii mamy do czynienia z konkurencją doskonałą i niedoskonałą. Aby zaszła konkurencja doskonała muszą być spełnione określone warunki. Pierwszym warunkiem jest znaczne rozproszenie popytu i podaży. Drugi warunek konkurencji doskonałej jest związany z pełną płynnością popytu i podaży. Kolejnym warunkiem mającym wpływ na zajście konkurencji doskonałej jest pełna znajomość stanu rynku zarówno od strony sprzedawcy jak i nabywcy. Dodatkowym warunkiem jest jednorodność dóbr służących alternatywnie zaspokojeniu tej samej potrzeby. Trzeba mieć jednak świadomość, że realizacja wszystkich warunków jest niemożliwa. Ma to związek z tym, że realny rynek nie jest doskonały, a więc i realna konkurencja nie jest doskonała. W wyniku procesów koncentracji kapitału rynek dąży do sytuacji monopolistycznych czyli wyłączności jednego producenta.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.