Zasada działania akredytywy

Zasada działania akredytywy

Akredytywa polega na rozliczeniu bezgotówkowym, które ma na celu zagwarantowanie dostawcy, że otrzyma należność od odbiorcy. Akredytywa mogą także ułatwiać dysponowanie środkami pieniężnymi. Akredytywa polega na otwarciu w banku specjalnego rachunku środków pieniężnych, które są przeznaczone do dyspozycji danej osoby lub firmy. Środki te są przeznaczone na określone cele. W obrębie akredytyw wyróżnia się akredytywę dokumentową i akredytywę pieniężną. Akredytywa dokumentowa polega na zapłacie w wymianie międzynarodowej, która stanowi pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia lub zabezpieczenia zapłaty określonej sumy eksporterowi. Akredytywa dokumentowa wymaga złożenia przez eksportera dokumentów, które reprezentują towar oraz ewentualnie udowodnienie, że zostały spełnione wszystkie wymogi od których akredytywa uzależnia zapłatę. Technika akredytywy dokumentowej była wspólną inicjatywą banków i przedsiębiorców, którzy chcieli wprowadzić element niezbędnego zaufania między przedsiębiorcami i kontrahentami. Miało to związek z tym, że ze względu na dzielącą je odległość kontrahenci nie byli w stanie sprawdzić rzetelności drugiej strony. Wykorzystując technikę akredytywy dokumentowej wysłanie towaru następuje wówczas kiedy to sprzedający jest pewien, że uzyska zapłatę za swój towar.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.