Zamknięcie spółki jawnej

Zamknięcie spółki jawnej nie jest takie proste jak można by sobie to wyobrażać. Aby móc dokonać tego typu operacji trzeba najpierw wypełnić kilka bardzo ważnych warunków bez spełnienia, których nie ma prawnego uzasadnienia ani możliwości w sposób legalny skończyć działalność spółki jawnej. Bardzo ważnym i zarazem pierwszym czynnikiem, które może mieć wpływa na zamknięcie spółki jawnie jest niewypełnienie zapisów umieszczonych w umowie o współpracy spijanej pomiędzy właścicielami spółki jawnej. Jest to bardzo ważny podpunkt, ponieważ w przypadku, gdy mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden ze wspólników rażąco narusza podpisaną przez siebie umowę mamy prawo zrezygnować ze współpracy z nim i zacząć działać na własną rękę. Drugą okolicznością usprawiedliwiającą zamknięcie spółki jawnej jest śmierć jednego ze wspólników. Jest to stosunkowo rzadko spotykana sytuacja, ale mimo wszystko zdarzająca się raz na jakiś czas. W takim przypadku nie ma żadnych prawnych przesłanek do tego by jedna osoba mogła prowadzić samodzielnie spółkę. Jest to sprzeczne z racjonalnym myśleniem. Trzecią okolicznością, która może przemawiać za zamknięciem spółki o charakterze jawnym jest uchwalenie jednogłośnego postanowienia o zakończeniu działalności. Bardzo ważne jest by postanowienie było jednogłośne, ponieważ w innym wypadku nie będzie ono miało mocy prawnej i nikt nie będzie w stanie zakończyć działalności firmy. Warto, więc przed postanowieniem o zamknięciu firmy dowiedzieć się wcześniej, w jakich okolicznościach można tego dokonać.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.