Zakładanie firmy w Urzędzie Miejskim

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na śmiały krok w stronę samozatrudnienia. W ostatnich latach w Polsce powstaje coraz więcej prywatnych małych oraz średnich firm. Spowodowane jest to zmianami zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. By zarejestrować działalność najpierw należy udać się do Urzędu Miasta. Tam wypełniamy druk CEIDG. W druku tym dokładnie określamy profil naszej działalności podając wszystkie niezbędne dane. Jednym z najważniejszych punktów jest wypełnienie rubryk, w której znajdują się punkty PKD. Punkty te określają zakres przyszłych czynności wykonywanych przez naszą firmę. Stanowią one również wyznacznik odnośnie formy opodatkowania, jakie przysługuje naszej firmie. Po złożeniu druku oczekujemy na akceptację naszego wniosku, która zostanie nam przesłana drogą mailową. Gdy otrzymaliśmy wpis naszej firmy do centralnej ewidencji to w ciągu 14 dni od dnia nadania wpisu musimy udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego, gdzie wystawiony zostanie nam numer Regon. W następnej kolejności udajemy się do Urzędu Skarbowego celem wystawienia numeru identyfikacji podatkowej. Ostatnim etapem rejestracji firmy jest rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. Skutkiem tego jest obowiązek samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.