Zakładanie działalności krok po kroku – rejestracja internetowa

Obecnie przepisy oraz wymogi odnośnie zarejestrowania oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w Polsce uległy zmianie. Naszym pierwszym krokiem jest wejście na stronę internetową pod adresem firma.Gov.Pl gdzie znajdziemy odnośnik do formularza CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), który powinniśmy wypełnić. Elektroniczne wypełnienie tego dokumentu znacznie ułatwia wszelkie czynności administracyjne związane z rejestracją działalności. Dokument CEIDG stanowi jednocześnie wniosek o wpis do krajowego urzędu podmiotów gospodarki narodowej, (przy urzędzie tym nadawany jest numer Regon), zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego (nadawanie numeru NIP oraz wybór formy opodatkowania) oraz zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS (płatnik jest to osoba opłacająca swoją składkę jak i składki swoich pracowników). Przy użyciu tego samego wniosku zgłaszane są wszelkie zmiany odnośnie wszelkich podanych informacji. W przypadku, gdy nie mamy jeszcze nadanego numeru REGON lub NIP, to po jego otrzymaniu nie musimy aktualizować naszych danych w systemie CEIDG, gdyż pojawią się one tam automatycznie po ich nadaniu. W przypadku rejestracji spółek cywilnych każdy z współwłaścicieli musi złożyć osobno wniosek CEIDG. W wypełnianym formularzu należy podać zakres wykonywanej działalności. Służą do tego punkty PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), zawierają one spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.