Wpływ gospodarki na kursy walut

Wpływ gospodarki na kursy walut

Niejednokrotnie śledząc wahania kursów walut zachodzące na giełdzie zastanawiamy się, od czego tak naprawdę zależy kwota za jaką można kupić lub sprzedać daną walutę na światowym rynku. Dla przeciętnego człowieka stanowi to swoistą zagadkę, chociaż cała sprawa jest stosunkowo prosta. Otóż rynek walutowy jest bardzo ściśle powiązany z aktualnym stanem gospodarki i sytuacją makroekonomiczną danego kraju. Właśnie dlatego przedsiębiorca, który ma zamiar inwestować w obcej walucie lub zabezpieczać swoje przepływy pieniężne nie w swojej rodzimej walucie, powinien zwrócić baczną uwagę na kilka istotnych elementów, zanim zdecyduje się na lokatę swoich finansów w danym państwie. Zapoznanie się ze wszystkimi aspektami mającymi znaczny wpływ na kursy walut może pozwolić na wcześniejsze zabezpieczenie się przed ewentualnymi stratami lub zwiększenie korzyści płynących z inwestowania. Głównym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na kurs walut jest PKB, czyli produkt krajowy brutto. Jest to wyrażony w jednostce pieniężnej dochód, jaki w danym roku wytworzono na obszarze geograficznym konkretnego państwa zarówno przez jego obywateli, jak i obcokrajowców pracujących na jego terytorium. Wzrost PKB jest wyznacznikiem poprawy stanu gospodarki i wzrostu produkcji. Co za tym idzie do kraju o wysokim wskaźniku PKB zaczyna napływać coraz więcej obcego kapitału (z krajów, w których wskaźnik ten jest stosunkowo niższy), ponieważ wzrasta popyt na daną walutą, a tym samym zwiększa się jej kurs. Istotnym aspektem jest również polityka monetarna Banku Centralnego, dlatego warto śledzić poziomy stóp procentowych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.