Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Jednym z przedmiotów biznesu możemy nazwać giełdę papierów wartościowych. Giełda taka znajduje się także w Polsce. Założona została w Warszawie w 1991 roku. Jest to spółka akcyjna, będąca instytucją publiczną, której głównym celem jest zapewnić możliwość obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu giełdowego. A są nimi m in. akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, weksle, czeki, czy prawa poboru. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wymianę taką może przeprowadzić w oparciu o regulamin giełdy, a regulowana jest również przez Komisję Nadzoru Finansowego, niegdyś noszącą nazwę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i ustawę z dnia 29 lipca roku 2005. Ustawa ta obejmuje kwestie obrotu instrumentami finansowymi, ofert publicznych i zasad wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu, a także kwestię nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jako podstawowa komórka rynku wtórnego dzieli się na rynek podstawowy i rynek równoległy. Handlem na wspomnianym rynku zajmują się pośrednicy członków giełdy, w dużej mierze tzw. domy maklerskie, oraz niektóre banki. Jeśli chodzi o wartość obliczoną z wyceny akcji wybranych spółek giełdowych, to prym wiodą tu indeksy: WIG, WIG20 i mWIG40. Władzę nad spółką sprawują: organ najwyższy, zwany Walnym Zgromadzeniem, Rada Nadzorcza (Rada Giełdy) i Zarząd Giełdy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.