Typy papierów wartościowych

Typy papierów wartościowych

Papiery wartościowe są to szczególnego rodzaju dokumenty, które stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu jest niezbędną przesłanką realizacji prawa. Jest to tak zwana legitymacja formalna. Papiery wartościowe są nosicielami inkorporowanego w nich prawa i wartości, które to prawo reprezentuje. W języku potocznym pod terminem papiery wartościowe kryją się dokumenty, które wyrażają prawa majątkowe przysługujące ich w właścicielowi. Papiery wartościowe generalnie dzieli się na trzy grupy. Do pierwszej grupy zalicza się towarowe papiery wartościowe. Do tego typu papierów wartościowych wchodzą takie papiery jak konosament, dowód składowy inaczej zwany warrantem, który stwierdza złożenie innego towaru w publicznym domu składowym. Do drugiej grupy papierów wartościowych zalicza się pieniężne papiery wartościowe. W skład pieniężnych papierów wartościowych wchodzą banknoty, czeki, weksle i bony skarbowe. W skład trzeciej grupy papierów wartościowych wchodzą kapitałowe papiery wartościowe takie jak akcje, obligacje, listy zastawne i certyfikaty inwestycyjne. Emitent papierów wartościowych uzyskuje dopływ środków kapitałowych, natomiast nabywca ma obiecane w przyszłości dochody wyższe od wyłożonego kapitału. Papiery wartościowe, które wystawiane są w walutach obcych nazywa się dewizami.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.