Transakcje na giełdzie

Transakcje na giełdzie

Giełda jest związana z rynkiem formalnym, to jest takim na którym transakcje następują w określonym miejscu i czasie oraz na którym obowiązuje określony regulamin, który mówi o zasadach jakie należy przestrzegać przy zawieraniu transakcji giełdowych. Na giełdzie ceny są ustalane na podstawie wykazywanej podaży i popytu, a w następnej kolejności są ogłaszane do wiadomości publicznej. Na świecie mamy do czynienia z dwoma podstawowymi modelami giełd. Do pierwszego modelu giełd zalicza się model amerykański, który także bardzo często jest nazywany modelem anglosaskim. Drugi typ giełd to model niemiecki. Model ten funkcjonuje również pod nazwą modelu kontynentalno – europejskiego. W modelu amerykańskim giełda jest zaliczana do instytucji typu prywatno- prawnego. Posiada ona charakter w którym ma miejsce zrzeszenie kupców, przemysłowców, pośredników i bankierów. W działalności giełdy tego typu zwykle mamy do czynienia z działalnością zrzeszenia, które jest oparte na ogólnych normach prawa handlowego cywilnego. Giełda w tym typie generalnie ma postać spółki akcyjnej. Liczebność członków giełdy jest ograniczona. Giełda w modelu kontynentalno- europejskim jest instytucją publiczno prawną, której powstanie i działalność jest ściśle określona przez organ rządowy w oparciu o ustawę, jaka zatwierdził rząd.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.