Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w oparciu o przepisy kodeksu handlowego. Umowa powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawierana w formie umowy notarialnej. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością zaliczana jest do spółek kapitałowych. Spółki kapitałowe są to takie spółki, które prowadzą swoja działalność w oparciu o wniesiony majątek, który został wyodrębniony z majątku osób trzecich, którzy ssą wspólnikami w spółce. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ma postać osoby prawnej, co w praktyce oznacza, że jest wyodrębnionym organizacyjnie, prawnie i majątkowo podmiotem niezależnym od osób, które ją utworzyły lub też są jej udziałowcami. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub kilka osób. Założyciele spółki z ograniczona odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności wobec wierzycieli za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Majątek spółki z ograniczona odpowiedzialnością jest własnością tejże spółki. Jako osoba o charakterze prawnym spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest podmiotem prawa i obowiązków. Znaczy to, że spółka taka posiada zdolność prawną oraz jest zdolna zarówno nabywać prawa, jaki i zaciągać zobowiązania.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.