Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne są obszarami w których zostały ustanowione szczególnie atrakcyjne warunki ekonomiczne dla inwestorów, którzy działają zgodnie z celami dla których te strefy zostały powołane. Do takich celów zalicza się zazwyczaj doprowadzenie do ożywienia gospodarczego na danym terenie, zlikwidowanie bezrobocia, zagospodarowanie zasobów geologicznych i tym podobnych. Korzyści jakie uzyskują przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zainwestowanie w specjalnej strefie ekonomicznej zazwyczaj maja charakter zwolnień i ulg podatkowych, zwiększonych stawek amortyzacji, ułatwień w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych czy też kredytów. Obecność takich specjalnych stref ekonomicznych można zauważyć w USA, państwach europejskich, a także w krajach Dalekiego Wschodu. W Polsce budowa specjalnych stref ekonomicznych jest regulowana ustawą z dwudziestego października tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Pierwsza Polska strefa ekonomiczna została utworzona w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym roku w Mielcu i nazywała się Euro-Park. Do utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej za każdym razem jest potrzebne powołanie osobnego aktu prawnego, który musi być każdorazowo ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Dodatkowo w akcie tym są określone zasady funkcjonowania.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.