Składniki finansów publicznych

Składniki finansów publicznych

Władza publiczna pod terminem którym my rozumiemy społeczności, które nie są w żaden sposób powiązane jeden z drugim więzami osobistymi maj do dyspozycji określone kwoty dochodu, które może wydawać. Pieniądze do dyspozycji władza publiczna uzyskuje zazwyczaj z danin publicznych, różnego rodzaju majątku publicznego czy też wszelkiego rodzaju kredytów, pożyczek , czy też emisji papierów wartościowych. Środki finansowe, które są pozyskiwane w ten sposób, przeznacza się na realizowanie różnych celów i zadań publicznych. Mówiąc o finansach publicznych mówimy o finansach państwa, finansach jednostek samorządu terytorialnego czy chociażby finansach systemów ubezpieczeń społecznych. Zadanie finansów publicznych polega na dostarczeniu ludności wszelkich dóbr, towarów i usług, które to są realizowane przez władze publiczne. Do specjalnej grupy finansów publicznych zaliczamy środki publiczne. Jest to taka kategoria środków finansowych, która ma zastosowanie w szeroko pojętym obrocie gospodarczym. Środki publiczne mogą być przeznaczone przez władzę tylko i wyłącznie na sfinansowanie wydatków publicznych, w które to wchodzi opłacanie rozchodów finansowych państwa bądź na opłacenie rozchodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Na dochody publiczne składają się daniny, dochody, opłaty, podatki, jak i spadki i darowizny.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.