Ryzyko, które się opłaca?

Ryzyko, które się opłaca?

Zdecydowana większość osób uważa, że duży kapitał powinien na siebie zarabiać. Ich zdaniem nie warto trzymać pieniędzy na nisko oprocentowanym koncie w banku, tylko zdecydowanie lepiej podjąć ryzyko i przynajmniej część kapitał wprowadzić na rynek papierów wartościowych. Kupując obligacje lub też akcje po bardzo niskich kursach, a sprzedając je, kiedy ich kurs wzrasta można nie tylko pomnożyć w bardzo krótkim czasie zainwestowany kapitał, ale należy również podjąć decyzję o tym, czy wycofuje się kapitał z obiegu, czy też raczej dalej się go inwestuje. Uważne śledzenie kursów walut w połączeniu z trafnymi decyzjami związanymi z inwestowaniem na giełdzie może zapewnić sukces. Należy jednak pamiętać o tym, że każda giełda papierów wartościowych jest rynkiem, który wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Tym samym należy liczyć się z tym, że będzie trzeba wycofać cały zainwestowany kapitał w ciągu kilkunastu minut, tylko po to, aby nie stracić tego, co zostało zainwestowane. W konsekwencji osoby, które zdecydowały się na samodzielne inwestowanie swojego kapitału na giełdzie, muszą cały czas uważnie śledzić informacje docierające z rynku papierów wartościowych, aby nie tylko móc pomnażać swój kapitał, ale przede wszystkim, aby nie stracić wszystkich zainwestowanych przez siebie środków finansowych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.