Rozwiązanie spółki partnerskiej

Spółka partnerska jak każda inna działalność gospodarcza może zostać rozwiązana w każdym momencie. Aby jednak to mogło mieć miejsce muszą być spełnione pewne warunki oraz okoliczności, które usprawiedliwiają tego typu ruch. Owych okoliczności jest kilka i nie są one do końca odrealnione. Można nawet powiedzieć po przeczytaniu listy, że są całkiem rozsądne. Pierwszą okolicznością są przyczyny, które zostały przewidziane w umowie spisanej przez wspólników na samy początku działalności. Drugim czynnikiem, który może wpłynąć na zakończenie działalności spółki partnerskiej jest jednogłośna uchwała wszystkich jej członków. Jeżeli dochodzą oni do wspólnego wniosku, że nie ma dalszego sensu w prowadzeniu tego typu działalności to wystarczy, że uchwalą swoją decyzję i są wolni. Spółka partnerska może zostać zamknięta również w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość oraz niewypłacalność jej, jako tworu gospodarczego świadczącego określone usługi. W przypadku, gdy jeden partner umrze spółka może również zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym bez zbędnych decyzji administracyjnych. Należy jednak zgłosić to do odpowiedniego urzędu, który podczas jednego spotkania rozwiąże działalność spółki. Ostatnią okolicznością, jaka może wpłynąć na zamknięcie spółki partnerskiej jest wypowiedzenie przez jednego jej członków umowy podpisanej przy zakładaniu działalności. W takim przypadku dostarczyć należy do urzędu odpowiednie oświadczenie, które jest dowodem na to, że umowa została wypowiedziana.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.