Rozwiązanie spółki jawnej

Spółka jawna jak każda inna działalność gospodarcza może zostać rozwiązana. Żadne z jej współzałożycieli nie jest przyspawany do swojego miejsca i tak naprawdę spółka może zostać rozwiązana z dnia na dzień. Oczywiście żeby taka sytuacja miała miejsce muszą zajść specyficzne okoliczności, które usprawiedliwiają tak poważną decyzję. Pierwszą z takich okoliczności jest zaistnienie sytuacji, która została wyszczególniona w sposób jasny i czytelny w umowie spisanej pomiędzy wspólnikami. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce a w umowie jest zawarty odpowiedni zapis to spółka może zostać rozwiązana w każdym momencie. Drugim czynnikiem, który wpłynąć może na rozwiązanie spółki jest wspólna uchwala podjęta przez wszystkich wspólników. Jeżeli jednogłośnie odjąć oni do wniosku, że nie warto dalej ciągnąć na siłę danego tworu gospodarczego to mogą oni zlikwidować swoją spółkę i zająć się inną działalnością zawodową. Kolejną okolicznością jest śmierć lub choroba jednego ze wspólników. W takim przypadku spółka zostaje w sposób natychmiastowy oraz nieodwołalny zlikwidowana. Nie ma, bowiem fizycznej możliwości by spółka została przy życiu i była prowadzona Przez jednego człowieka. Kłóci się to z prawami logiki i nie ma podstaw prawnych. Jeżeli jeden ze wspólników zdecyduje się wypowiedzieć umowę spółki to wtedy również należy ją zamknąć a tego typu decyzję zgłosić do odpowiedniego urzędu, aby odnotował on zmiany w formie działalności. Jak widać wachlarz okoliczności jest dosyć szeroki i zamknięcie spółki jawnej nie jest aż tak trudne jak może się to wydawać.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.