Rozwiązanie spółki jawnej

Spółka jawna jest w większości przypadków bardzo popularnym oraz korzystnym dla wszystkich jej właścicieli tworem gospodarczym. Są jednak wyjątki i czasem członkowie spółki jawnej dochodzą do wniosku, że nie warto dalej współpracować i zastanawiają się nad tym, w jaki sposób mogą się wypisać z niewygodnego układu. Aby zamknąć spółkę jawna muszą jednak być spełnione warunki, które na taką czynność pozwalają. Pierwszym warunkiem zamknięcia spółki jawnej jest złamanie zapisanych we wspólnie sporządzonej umowie wspólniczek zapisów przez jednego z członków. Należy pamiętać, że każda umowa jest tak skonstruowana, że reguluje to, co można robić lub czego trzeba unikać będąc wspólnikiem w spółce jawnej. Drugą okolicznością pozwalająca na zamknięcie spółki jawnej jest śmierć jednego z jej założycieli. W takim wypadku nie ma dalszej możliwości kontynuowania działalności spółki, ponieważ jeden właściciel spółki jest zaprzeczeniem jej definicji, która mówi o tym, żeby można było mówić o tego typu działalności gospodarczej trzeba dwóch osób. W innym wypadku nie ma, z kim robić spółki. Kolejną okolicznością zamknięcia spółki jawnej jest wypowiedzenie umowy wspólniczek przez jednego z jej założycieli. W każdej chwili jedne ze wspólników może zdecydować o tym, że nie chce dalej współpracować z drugim wspólnikiem. W takiej sytuacji umowa zostaje wypowiedziana i nie ma dalszej konieczności prowadzenia wspólnych biznesów. Ostatnią przyczyną, która może mieć wpływ na zawieszenie działalności spółki jawnej jest jednogłośna uchwała wszystkich jej członków.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.