Rodzaje kredytów

Podział kredytów bankowych

Rodzaje kredytów – W zależności od typu i formy prawnej zabezpieczania kredytu kredyty dzielą się na kredyty lombardowe, kredyty hipoteczne i kredyty innego typu. W momencie kiedy mamy do czynienia z kredytem lombardowym to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest on udzielany pod zastaw lub zabezpieczenie w postaci papierów wartościowych, towarów i innych przedmiotów o znacznej wartości. Najważniejszą cecha kredytu tego typu jest to, że bank posiada przedmiot oddany w zastaw, przy czym w świetle prawa kredytobiorca nadal pozostaje prawnym właścicielem tego przedmiotu. Maksymalna kwota kredytu na jaki może być on udzielony nie może przekraczać wartości rynkowej zastawionego przedmiotu. W sytuacji w której z kolei mamy do czynienia z kredytem hipotecznym musimy sobie zdawać sprawę, że jest to rodzaj kredytu średni lub długoterminowego, który jest udzielany na określone cele inwestycyjne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże jego spłatę z określona nieruchomością. Kredyt hipoteczny zalicza się do stosunkowo wygodnej dla banku formy kredytu. Wiąże się to z tym, ze kredyt hipoteczny pozwala na zaspokojenie roszczeń kredytodawcy z tej nieruchomości na której cel został udzielony. Dochodzenie praw kredytodawcy jest możliwe nawet wtedy kiedy doszło do zmiany właściciela nieruchomości na zakup której został on udzielony.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.