Rodzaje i typy weksli

Rodzaje i typy weksli

Weksel trasowany często jest nazywany także wekslem ciągnionym lub tratą. Weksel trasowany jest poleceniem, które zostało wydane przez wystawcę weksla osobie trzeciej. Osoba ta właśnie nazywa się trasatem. Zgodnie z przyrzeczeniem wystawca weksla musi wypłacić trasatowi sumę pieniędzy, która jest określona w wekslu w oznaczonym terminie. Wobec tego w wekslu trasatowym mamy do czynienia z trzema osobami. Pierwszą osoba jest wystawca weksla trasowanego, który jest nazywany trasantem. Druga osobą związaną z wekslem trasowanym jest osoba, która ma zapłacić sumę podana w wekslu. Osoba ta jest nazywana trasatem. Trzecią osoba związaną z wekslem trasowanym jest remitent. Weksel trasowany musi być przedstawiony trasatowi do przyjęcia, czyli akceptacji, i dopiero po tym zatwierdzeniu weksel trasowany nabiera mocy. Do akceptacji weksla trasowanego wystarczy tylko złożenie na nim podpisu przez trasata na przedniej stronie weksla. Za wystawienie weksla pobierana jest opłata skarbowa, która najczęściej przybiera postać opłat za urzędowy blankiet wekslowy, co jest uwidocznione bardzo wyraźnie na wekslach. Opłata skarbowa pobierana za wystawienie weksla zwykle wynosi jeden promil od sumy wekslowej. W sytuacji w której weksel został wstawiony na kartce papieru, to opłatę skarbowa należy uiścić w znaczkach skarbowych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.