Rodowód nazwy ekonomia

Rodowód nazwy ekonomia

Nazwa ekonomia pochodzi od Arystotelesa, który tym terminem określał naukę , która była związana z prawami gospodarstwa domowego. Zgodnie z inną genezą ekonomia polityczna albo ekonomia społeczna jest tą dziedziną nauki, która bazuje na społecznych prawach rządzących produkcją i podziałem materialnych środków, które są potrzebne do zaspokajania potrzeb ludzkich. Ekonomia polityczna jako wyrażenie została wprowadzona przez Antoine de Montchretien. Obecnie nazwy ekonomia używa się bez przedrostków makro lub mikro, które informowały o zasięgu lokalnym czy też globalnym. W obecnych czasach ekonomia jest traktowana jako nauka, która bada ludzkie postępowanie i stosunki przy ograniczonej ilości środków, które mogą mieć i mają alternatywne zastosowanie. Na podstawie tych badań ustala się określone prawidłowości ekonomiczne, które bardzo często mają odpowiednią rangę obiektywnych praw ekonomicznych. Osoby, które zaliczają się do zwolenników tego ujęcia ekonomii uważają, że wzrost gospodarczy nie zależy głównie od efektywnego popytu, ale od ilości kapitału i chęci do pracy. Nurt ten jest przeciwstawny klasycznemu keynesizmowi, który właśnie pomyślność gospodarki wiązał z popytem innowacyjnym i konsumpcyjnym. Do jednego z kluczowych problemów ekonomii związanej z podażą zalicza się wpływ stopy podatkowej na motywację i przedsiębiorczość.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.