Polski rynek kapitałowy

Polski rynek kapitałowy

Kiedy mówimy o rynku kapitałowym to zwykle mamy na myśli zespół decyzji finansowych przedsiębiorstw, instytucji finansowych, w tym także i banków oraz konsumentów. Dzięki rynkowi kapitałowemu mamy możliwość przekształcenia oszczędności w inwestycje. W ten sposób zasoby kapitałowe jakie są obecne w społeczeństwie mogą zostać wykorzystane do finansowania działalności ekonomicznej. Określają one tym samym przyszły kształt gospodarki. Do podstawowych instrumentów finansowych, które każde niemal przedsiębiorstwo może wykorzystać do zgromadzenia kapitału zalicza się przede wszystkim akcje o charakterze zwykłym i uprzywilejowanym, obligacje oraz wszelkiego rodzaju kredyty. Kapitał, który jest pozyskiwany dzięki emisji akcji wchodzi w skład kapitału własnego przedsiębiorstwa, a zgromadzony przez zaciągnięcie kredytu na rynku kapitałowym lub emisje obligacji, wchodzi w skład kapitału obcego. W sytuacji w której przedsiębiorstwo wypuszcza akcje, mówimy o finansowaniu kapitałem własnym. Z kolei gdy przedsiębiorstwo pozyskuje kapitał poprzez zaciągnięcie kredytu na rynku kapitałowym lub też emisję obligacji to wówczas mamy do czynienia z finansowaniu działalności przedsiębiorstwa kapitałem obcym lub długiem. Zdecydowanie w lepszej sytuacji są przedsiębiorstwa, które finansują swoją działalność kapitałem własnym.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.