Polska reforma emerytalna

Polska reforma emerytalna

W ramach przeprowadzonej w Polsce reformy systemu emerytalnego, która miała miejsce w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zostały utworzone otwarte fundusz emerytalne. Poprzez te fundusze mamy sposobność gromadzenia środków finansowych, które będą nam wypłacane po przejściu przez nas na emeryturę. Pieniądze te lokowane są na specjalnym koncie. Jest to tak zwany drugi filar. Aktualnie w Polsce czternaście otwartych funduszy emerytalnych prowadzi swoją działalność. Od pieniędzy, które są lokowane na kontach otwartych funduszy emerytalnych towarzystwa zarządzające nimi pobierają odpowiednio naliczone opłaty. Opłaty te są zróżnicowane w zależności od danego towarzystwa. Największą opłatą jaką jest pobierana przez towarzystwa emerytalne od swoich członków jest opłata dystrybucyjna. Można powiedzieć, że jest to prowizja jaka muszą zapłacić uczestnicy funduszu emerytalnego za rozporządzanie swoimi pieniędzmi. Opłata dystrybucyjna jest pobierana od każdej składki jaka wpływa na konto na rzecz funduszu emerytalnego. Inna opłatą, którą także muszą uiścić członkowie danego funduszu emerytalnego jest opłata za zarządzanie tak zwana opłata zarządzająca. Opłata ta jest uzależniona od wielkości środków jakie są zgromadzone na danym koncie i jest odgórnie zapisana w statucie danego otwartego funduszu emerytalnego.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.