Pojęcie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza to działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły , zarobkowy mająca charakter wytwórczy, budowlany, handlowy, usługowy bądź nastawiona na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin. Działalność gospodarcza cechuje się dochodowością i swobodą działania. Dochodowość może być nastawiona na przynoszenie dochodu i jest to cecha charakterystyczna dla przedsiębiorstw prywatnych. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw np. komunalnych ich celem głównym nie jest osiąganie dochodu lecz jak najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Trzecim rodzajem działalności nie nastawionej na generowanie zysku jest działalność non-profit. Działalność nie może generować przychodu a nastawiona jest na zaspakajanie korzysz ci takich jak rozwój przedsiębiorczości, nauki, szkolenia, pomoc chorym it. Prowadzona jest z tego tytułu najczęściej w formie fundacji. Drugą cechą charakterystyczną dla działalności jest swoboda działania. Możliwe jest poszukiwanie i wydobywanie kopalin, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi i bronią, wytwarzanie i obrót energią, rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych, przewozy lotnicze, drogowe i kolejowe. Możne również pośredniczyć w handlu wartościami dewizowymi, organizować współzawodnictwo sportowe, prowadzić praktykę lekarską – specjalistyczną, indywidualną i grupowa, a także prowadzić stację kontroli pojazdów. Tego typu działalność jest regulowana odrębnymi przepisami. Wszelka inną można prowadzić na zasadach ogólnych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.