Podatki jako świadczenia

Podatki jako świadczenia

Podatek zalicza się do kategorii ekonomiczno prawnej. Podatki są to świadczenia pieniężne, które mają charakter przymusowy i bezzwrotny. Oprócz tego podatki są świadczeniem o charakterze ogólnym, które pobierane są przez państwo lub inny podmiot publiczno prawny do którego na przykład zalicza się samorząd terytorialny. Płatnikiem podatku jest osoba na której ciąży ustawowy obowiązek obliczenia, potrącenia i odprowadzenia podatku do właściwego organu podatkowego. Trzeba mieć świadomość, że opłaty publiczne to nie to samo co podatek. Mimo, że wykazują pewne podobieństwo do podatku, gdyż tak samo jak i on są świadczeniami pieniężnymi o charakterze przymusowym, bezzwrotnym i dokonywanymi na rzecz państwa na podstawie ogólnych norm prawnych, to między nimi a podatkiem występuje dość znaczna różnica. Różnica ta zawiera się w tym, że za wniesione świadczenia pieniężne wpłacający otrzymuje kreślone świadczenia ze strony państwa, chociaż generalnie świadczenia te są niewymierne w pieniądzu. Zwykle maja one formę określonych czynności urzędowych i są związane z usługami administracyjnymi. Z kolei bardzo podobne w charakterze do podatków są cła. Do głównego celu każdego podatku zalicza się pełnienie funkcji fiskalnej, która ma za zadanie dostarczenie dochodu w odpowiedniej wysokości państwu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.