Podatek rolny

Podatek rolny

Posiadacze gruntów rolnych także zobowiązani są do regulowania odpowiednich opłat, czyli podatków, które trafiają do budżetu konkretnej jednostki samorządowej, najczęściej jest to gmina. Rada Gminy ma obowiązek określania stawki podatku rolnego, jego wysokość może być inna w każdej gminie, nie mniej jednak warto podkreślić, iż istnieją określone granice wyznaczające maksymalną wysokość tego typu opłat. Ogólnie rzecz biorąc stawki podatku rolnego są w poszczególnych jednostkach bardzo zbliżone. Warto także dodać, iż naliczanie podatku rolnego dla konkretnego gospodarstwa nie zależy od ilości posiadanych gruntów, zasadniczą rolę pełni tutaj, jakość ziemi uprawnej, czyli tzw. klasa. Wiadomo, iż w przypadku najwyższych klas zbiory mogą być znacznie lepsze niż w przypadku ziemi o niższej, jakości. Ponadto dobra jakościowo gleba wymaga mniejszej ilości nawożenia, co oznacza, iż mniejszy jest niezbędny nakład inwestycyjny, natomiast zysk ze zbiorów proporcjonalnie większy. Trudno, więc oczekiwać, iż rolnik posiadający ziemie o niższej, jakości wyrazi zgodę na regulowanie podatku w takiej samej wysokości jak gospodarz posiadający ziemię wyższej klasy. Dlatego też naliczając podatek rolny gmina ma obowiązek uwzględnić, jakość posiadanej przez gospodarza ziemi, a w przypadku gleby o najniższej, jakości dokonać stosownych zniżek, a nawet zwolnień podatkowych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.