Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług w powszechnej nomenklaturze jest nazywany podatkiem VAT. Skrót VAT pochodzi z języka angielskiego i znaczy Value Added Tax. Podatek od towarów i usług stanowi największe źródło dochodu dla budżetu państwa w Polsce. Podatek od towarów i usług jest stosowany we wszystkich krajach należących do Unii europejskiej. Piątego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku podatek od towarów i usług w skrócie VAT zastąpił dawniej funkcjonujący podatek obrotowy. Każda sprzedaż towarów i usług jaka odbywa się na terenie polski jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Eksport i import również podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Jako podstawę obliczenia zobowiązania podatkowego przyjmuje się obrót czyli kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów i usług. Tak wyliczony podatek jest pomniejszony o kwotę już zapłaconego podatku VAT przez dostawców. Aby potrącenie było możliwe musimy posiadać prawidłowe faktury za otrzymane od dostawców produkty lub usługi, w których wyraźnie jest wyliczona kwota zapłaconego podatku VAT. Podstawowe stawki podatku VAT wynoszą w Polsce odpowiednio zero, osiem i dwadzieścia trzy procent. Najpowszechniej stosowana stawka jest stawka dwudziesto trzy procentowa, która w 2011 roku została podniesiona z poziomu dwudziestu dwóch procent.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.