Pierwotny i wtórny rynek obligacji

Pierwotny i wtórny rynek obligacji

Rynek obligacji rozwija się, a inwestowanie w nie staje się coraz bardziej popularne. Obligacja to rodzaj papieru wartościowego w formie dłużnej. Obligacje detaliczne dostępne na dwóch rodzajach rynków – pierwotnym oraz wtórnym. Największym zaufaniem cieszą się obligacje Skarbu Państwa dostępne na pierwszym rodzaju rynku, które są również najpewniejszą inwestycją. Państwo prowadzi sprzedaż tego typu papierów wartościowych regularnie poprzez liczne punkty maklerskie rozsiane po całym kraju. Obligację Skarbu Państwa można również kupić drogą internetową. Na rynku wtórnym natomiast dochodzi do wymiany i kupna obligacji nie od pierwszego emitenta, ale od poszczególnych właścicieli. Aby uczestniczyć w rynku wtórnym, należy posiadać rachunek inwestycyjny. Tu panuje większa swoboda pod kątem zakupu i kupna tego rodzaju papierów wartościowych. Nie jest to cykliczna sprzedaż i wykup jak w przypadku obligacji państwowych. Istnieje jeszcze jeden rodzaj obligacji tzw. hurtowych, które sprzedaje się na specjalistycznych przetargach. Warto zauważyć, że papiery nieskarbowe, które wiążą się z możliwością większego zysku, obarczone są również adekwatnie wyższym ryzykiem. Największym bezpieczeństwem spośród obligacji poza skarbowych cieszą się te emitowane przez spółki komunalne i częściowo gwarantowane przez Skarb Państwa.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.