Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Zakładając firmę należy się liczyć z zatrudnieniem pracowników w przyszłości. Każdy pracodawca ma obowiązki wobec pracowników. Przede wszystkim musi zawrzeć umowę o prace na piśmie. Niezgodne z zasadami prawa jest zawieranie umowy cywilno-prawnej mającej znamiona umowy o prace. Należy również zapoznać pracownika z przydziałem czynności, sposobem wykonywania pracy. W przypadku ustania stosunku pracy pracodawca musu niezwłocznie wydąć pracownikowi świadectwo pracy. Pracodawca musi przeszkolić pracownika z zakresu bhp stanowiskowo oraz okresowo, a także zapewnić mu higieniczne warunki pracy. Pracodawca musi przestrzegać przepisów prawa pracy w szczególności czasu pracy. Musi wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w wysokości i terminie ustalonym w umowie o pracę. W odpowiednich terminach musi odprowadzać składki społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jako pracodawca powinniśmy przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, niepełnosprawność, odczucia religijne, polityczne czy narodowość. Do pracy nie wolno dopuścić pracownika bez orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca również powinien umożliwić podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikowi, a także przeciwdziałać mobbingowi w pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.