Nadpłata a niedopłata

Nadpłata a niedopłata

Stres związany z podatkami nierzadko dotyczy takiego aspektu jak niepokój czy faktycznie dokonało się prawidłowych wyliczeń czy też jednak gdzieś człowiek popełnił błąd. Jeżeli tak się stało pozostaje pytanie czy błąd na swoją niekorzyść czy też na szczęście w drugą stronę. W pierwszym przypadku mowa jest o takiej sytuacji, kiedy to zobowiązany do zapłaty podatku źle wyliczył zaniżając wymiar podatku. Takie działanie powoduje, że po stronie podatnika powstaje zaległość, od której naliczane są odsetki. Bez względu na to czy ktoś się pomylił czy też celowo próbował zmniejszyć dolegliwość podatkową. Kiedy powstaje niedopłata organ skarbowy wzywa zobowiązany podmiot do uzupełnienia w terminie wyznaczonym kwoty zaległej. W przypadku, kiedy podatnik uchyla się od zapłaty zaległości może dojść do egzekucji w drodze postępowania administracyjnego. Gdy powstaje natomiast nadpłata podatku należnego wówczas wierzycielem jest podatnik. Nadpłata zwykle zaliczana jest na poczet następnych zobowiązań podatkowych. Nie należy mylić nadpłaty ze zwrotem podatku wyliczonym przez organ podatkowy na skutek kontroli złożonego rozliczenia rocznego.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.