Mocne nerwy jako jeden z elementów sukcesu na giełdzie

Mocne nerwy jako jeden z elementów sukcesu na giełdzie

Ktoś mógłby zadać całkowicie uzasadnione pytanie, jak się mają do siebie indywidualne cechy i umiejętności związane nie tyle ze ścisłą i bieżącą wiedzą ekonomiczną posiadaną przez graczy inwestujących na giełdach w obligacje czy też akcje do tego, czy odnoszą one podczas swoich czynności inwestycyjnych sukcesu czy porażki. Dotykamy tutaj niezwykle interesującej kwestii znajdującej się na styku zainteresowań ekonomii, psychologii oraz socjologii, bo przecież gracze giełdowi stanowią z pewnego punktu widzenia również grupę, której zachowania można śledzić nie tylko w indywidualnym, ale i także zbiorowym wymiarze. Oczywiście ani psychologia, ani tym bardziej socjologia nie znają takiego pojęcia jak „mocne nerwy” i nie stosują go podczas analizy zachowań i motywacji jednostek albo grup społecznych, ponieważ jest to słowo zaczerpnięte jak najbardziej z języka potocznego. Niemniej jednak można je zastosować jako pewien skrót myślowy opisujący coś, co wszyscy intuicyjnie rozumiemy, a więc umiejętność do radzenia sobie ze stresem, a zwłaszcza skutecznego funkcjonowania mimo warunków wywołujących nieraz niezwykle silne napięcie emocjonalne, a taką sytuacją z pewnością jest moment, kiedy inwestuje się na giełdzie swoje pieniądze. Okazuje się, że mocne nerwy to jeden z czynników budujących giełdowy sukces.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.