Ministerstwo finansów w Polsce

Ministerstwo finansów w Polsce

Do naczelnego organu administracji państwowej , który kieruje sprawami finansowymi państwa jest Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów prowadzi także szeroko pojęty nadzór nad sprawami finansowymi państwa. Do najważniejszych zadań Ministerstwa Finansów zalicza się opracowywanie corocznego budżetu państwa i kierowanie go do Sejmu. Drugą bardzo ważna czynnością związana z działalnością Ministerstwa Finansów jest koordynowanie i kontrola wykonania budżetu państwa po jego uchwaleniu przez sejm. Ministerstwo Finansów także inicjuje zasady polityki podatkowej i dewizowej państwa. W zakres obowiązkowych działań Ministerstwa Finansów zalicza się inicjowanie polityki państwa w zakresie finansów publicznych i jej realizacja. Do zakresu działań Ministerstwa Finansów należy także opracowywanie projektów założeń systemu finansów publicznych, w tym obok systemu budżetowego systemu podatkowego oraz ubezpieczeń majątkowych i osobistych. Ministerstw Finansów musi także zapewnić realizacje dochodów i wydatków budżetu państwa oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie. Ministerstwo Finansów to także sprawowanie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych i dewizowych, a także realizowanie polityki, która jest związana z zaciąganiem długu publicznego, na przykład poprzez emisję obligacji skarbowych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.