Metody inwestowania długoterminowego

Metody inwestowania długoterminowego

Tradycyjne sposoby oszczędzania ograniczają się zazwyczaj do wpłacania pieniędzy na lokaty niskooprocentowane, konta oszczędnościowe lub trzymanie ich w skarpecie schowanej w szufladzie, co nie jest dobrym sposobem na rzeczywisty zarobek. Inwestowanie może przynieść o wiele więcej zysków niż tylko odkładanie pieniędzy, chociaż istnieje ryzyko straty uzależnione od metody inwestowania, którą wybieramy. Inwestowania na giełdzie papierów wartościowych nie da się ująć w ścisłe ramy i reguły, ponieważ nadal jest to w większej części sztuka, której trzeba się nauczyć. Najlepszym sposobem inwestowania, jeśli już decydujemy się zaryzykować, są zdecydowanie inwestycje długoterminowe. Widać to na wykresach wielu światowych giełd. Pokazują one, że mimo wielu kryzysów i korekt w czasie trwania inwestycji ogólna tendencja jest rosnąca i straty poniesione w czasie załamań zawsze zostają odrobione z nadwyżką. Zalecany okres inwestycji długoterminowych to minimum 3 lata, chociaż im dłużej tym lepiej dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Zasadą stało się już, że im dłużej trwa inwestycja w papiery wartościowe tym mniejsze jest ryzyko straty. Jeśli zamierzamy na naszej inwestycji dobrze zarobić powinniśmy skupić się na takich aspektach długoterminowego wkładu finansowego jak wypłacane dywidendy, stabilny wzrost zysku, wysoki zwrot z kapitału, wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i polityka zarządu korzystna dla akcjonariuszy. W wyborze spółek do inwestycji na długi czas najlepiej oprzeć się na starych zasadach inwestycyjnych i własnym rozsądku.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.