Marksizm jako doktryna

Marksizm jako doktryna

Marksizm jest doktryną, teorią i metodą analizy i działania opracowanej przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. W następnych latach doktryna ta uległa rozwinięciu przez ich uczniów. Teoria ekonomiczna Marksa stanowi trzon logiczny. Na tym trzonie Marks oparł analizę ewolucji społeczności ludzkich. Zgodnie z tą teorią siłą napędowa historii są dojrzewające sprzeczności między rozwojem sił wytwórczych a inercją stosunków produkcji. W wyniku nieustannej walki klas, których wyrazem są te antagonizmy prowadzi do powstania, rozwoju i zaniku systemów ekonomicznych. Marks twierdził, że ewolucją nie rządzą prawa o charakterze niezmiennym i stałym, ale dzięki dialektyce nowo powstające struktury społeczne podlegają nowym prawom. Marks bardzo zacięty sposób krytykował kapitalizm. Miało to swój skutek w kształtowaniu zarówno ideologii, jak i polityki. Wiele ruchów politycznych o charakterze stricte lewicowym zaadaptowało niektóre elementy tej doktryny. Niemniej marksizm stał się główną inspiracją dla komunizmu. Niestety w praktyce okazało się, że systemy gospodarcze, które oparły swoje funkcjonowanie na marksizmie okazały się bardzo nieefektywne i nieskuteczne. Spowodowało to znaczny odwrót w kierunku koncepcji opierającej się na zasadach wolnego rynku i konkurencji w jak największym stopniu związanym z konkurencją doskonałą.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.