Kultura biznesu określana mianem, kultury organizacyjnej

Istnieje zagadnienie zwane kulturą biznesu. Oznacza ono kulturę organizacyjną instytucji, która jest podstawowym terminem związanym z nowoczesną teorią zarządzania. Kulturę biznesu można również nazwać psychologią zarządzania. Jeżeli będziemy ją określać mianem kultury organizacyjnej, wyodrębnimy cztery podstawowe elementy, mające bezpośredni wpływ na nią. Z punktu ekologicznego wyróżnimy czynnik zewnętrzny i wewnętrzny, gdzie ten pierwszy określa otoczenie, które ma wpływ na klimat instytucji, a drugi odpowiada za architekturę, estetykę, kolorystykę, oświetlenie i rodzaj sprzętu. Jeżeli chodzi o skumulowane cechu zespołu, to może to być przykładowo: płeć, wiek, generacja, czy doświadczenie. System społeczny instytucji to trzeci czynnik, odpowiedzialny między innymi za strukturę organizacyjną, sposób podejmowania decyzji i procesy komunikacyjne. Ostatnim elementem jest system normatywny. Określa on reguły i zasady, jakie powinny obowiązywać w instytucji. Ponadto wyróżni on system wartości, co oznacza, że zwraca uwagę na to, co dana firma sobie najbardziej ceni. Ogólnie można przyjąć, że kultura biznesu to zbiór zasad, który dla przedsiębiorców jest drogowskazem prowadzącym do uczestnictwa w procesie wymiany gospodarczej. Jak widać na tym przykładzie biznes to szerokie zagadnienie mające odzwierciedlenie w wielu dziedzinach związanych z instytucjami ceniących sobie tzw. podejście kulturowe.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.