Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Centralną instytucją biznesową odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego jest spółka akcyjna nosząca nazwę Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Odnosi się ona do obrotu instrumentów finansowych w Polsce. Organizacja ta czuwa nad prawidłowym przebiegiem transakcji związanych z obrotem papierami wartościowymi na giełdzie. KPWD zajmuje się też spisem rejestracyjnym papierów wartościowych. Akcjonariuszami spółki są: Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych SA, a także Narodowy Bank Polski (NBP). Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółką akcyjną stał się pod koniec 1994 roku. KPWD zajmuje się w ogólnym znaczeniu takimi działaniami, jak rozrachunek transakcji, będącej przedmiotem rynku papierów wartościowych, nadawanie im kodu ISIN i CFI, rejestracja i depozyt niektórych instrumentów finansowych, dokonywanie działań dotyczących emitentów, w stosunku do właścicieli papierów wartościowych, nadzorowanie prawidłowości emisji papierów wartościowych będących w obrocie, kierowanie Funduszem Rozliczeniowym, oraz Systemem Rekompensat, a także systemem zabezpieczenia społecznego. KDPW dysponuje kapitałem, z którego część, czyli 100 mln zł. przeznaczona jest na system gwarantowania rozliczeń, w przypadku nie wywiązania się jednaj ze stron ze zobowiązań.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.