Kim jest makler

Kim jest makler

Pośrednikiem, który zawiera w cudzym imieniu i na cudzy rachunek transakcje towarowe, pieniężne i frachtowe jest najczęściej osoba, która nazywa się maklerem. Z kolei osoba, która zajmuje się pośrednictwem w ubezpieczeniach, to broker. W rozumieniu potocznym makler to licencjonowany specjalista, który występuje na giełdzie papierów wartościowych i realizuje oferty sprzedaży i zakupu walorów giełdowych. Osoba ta działa na zlecenie klientów i zgodnie z zasadami związanymi z przestrzeganiem regulaminu giełdy. W zasadzie tą formą działalności zajmują się biura maklerskie, które musza posiadać w składzie swojego personelu co najmniej dwie osoby z licencją maklera. W Polsce, aby biuro maklerskie mogło prowadzić działalność potrzebna jest zgoda Komisji Papierów wartościowych i Giełd. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest organem rządowym. Bardzo często można spotkać biura maklerskie, które prowadza działalność przy bankach. Do podstawowych czynności biura maklerskiego zalicza się oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie. Kolejna czynnością związaną z działalnością biura maklerskiego jest nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych. Biuro maklerskie to również działalność związana z zarzadzaniem cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz zawodowe doradztwo w dziedzinie obrotu papierami wartościowymi.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.