Kiedy powstaje dług

Kiedy powstaje dług

Dług celny powstaje na moc prawa w sytuacji w której występuje zobowiązanie do uiszczenia należności celnych, które odnoszą się do towaru. Należnościami celnymi są cła i inne opłaty, które są związane z przywozem lub wywozem towarów. Dług celny w przywozie powstaje w przypadku dopuszczenia towaru do obrotu lub objęcia towaru podlegającego należnościom celnym przywozowym procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła. Powstaje on w momencie zgłoszenia towaru do oclenia. Dług celny powstaje także wtedy, kiedy mamy do czynienia z nielegalnym wprowadzeniem towaru na polski obszar celny, lub z wolnego obszaru celnego na pozostałą część polskiego obszaru celnego. Długiem celnym w wywozie jest natomiast dług, który powstał przy wyprowadzeniu towaru poza granice polskiego obszaru celnego z chwilą przyjęcia zgłoszenia celnego. Jeżeli nie doszło do zgłoszenia, to wówczas zakłada się, ze do powstania długu celnego doszło wtedy, kiedy towar faktycznie opuścił polski obszar celny. Zgodnie z polskim prawem celnym, dłużnikiem jest zgłaszający, a w razie ustanowienia przedstawiciela pośredniego, również osoba na rzecz której składane jest zgłoszenie celne. Należności celne mogą być zarówno zwracane jak i umarzane całkowicie lub częściowo, jeśli zostaną spełnione szczególne i określone warunki.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.