Karta podatkowa – dla nielicznych przedsiębiorców

Wybór najlepszej formy opodatkowania dla przedsiębiorcy to trudne zadanie. Decydując się na jakąś trzeba wziąć pod uwagę między innymi łatwość prowadzenia księgowości, wysokość generowanych przychodów, koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, rodzaj i zakres działalności. Zdecydowanie najprostszą metodą rozliczania się z podatku dochodowego jest karta podatkowa. Wynika to z braku obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Niewielkie formalności sprawiają, że wiele osób chciałoby z niej skorzystać. Jednak tylko nieliczni mogą wybrać taką formę opodatkowania. Należą do nich między innymi taksówkarze, pielęgniarki i kosmetyczki. Wysokość płaconego podatku nie zależy od osiąganych przychodów czy kosztów. W przeciwieństwie do zasad ogólnych i podatku liniowego, podatek dochodowy jest zależny od rodzaju i zakresu prowadzonego przedsiębiorstwa, ilości zatrudnionych osób, wielkości miejscowości, w której dana firma prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto, skorzystanie z tej metody wyklucza korzystanie z ulg. Z tego wynika, że karta podatkowa jest korzystna dla tego typu przedsiębiorców, którzy osiągają stałe dochody oraz koszty utrzymują się na stałym poziomie. Szczegółowe warunki dotyczące wyboru tej formy rozliczeń są zapisane w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.