Jakie warunki zawieszenia działalności gospodarczej

Obecnie obowiązujące przepisy w sferze działalności gospodarczej umożliwiają przedsiębiorcy czasowe jej zawieszenie – co jest bardzo korzystnym często aspektem, zwłaszcza w niektórych dziedzinach działalności typowo sezonowej. Przedsiębiorca może zgłosić zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż okres 24 miesięcy. W tym czasie nie musi odprowadzać żadnych składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest też zobowiązany do opłacania obowiązkowej składki zdrowotnej – to już będzie jego osobista decyzja. Sam mechanizm zawieszenia działalności polega na tym, że należy udać się do organu samorządowego, gdzie działalność była zarejestrowana i złożyć tam stosowny wniosek, wskazując datę, od kiedy działalność będzie zawieszona oraz datę jej wznowienia. Zawiesić można działalność już od dnia następnego po zgłoszeniu wniosku do ewidencji działalności gospodarczej – od pewnego czasu obowiązuje ułatwienie dla przedsiębiorcy, że nie musi już powiadamiać osobno ZUS-u i Urzędu Skarbowego o zawieszeniu działalności. Jeśli deklarujemy zawieszenie na przykład na okres 3 miesięcy, a chcemy przedłużyć okres zawieszenia działalności, nie ma potrzeby udawania się ponownie do urzędu – działalność może być wznowiona tylko w przypadku, gdy osobiście udamy się do urzędu i zgłosimy o podjęcie ponowne działalności, podając konkretną datę tego przedsięwzięcia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.