Jak przeprowadzić bilans

Jak przeprowadzić bilans

Bilans księgowy jest to zestawiany na podstawie danych liczbowych księgowości prowadzonej na zasadach systemu podwójnego zapisu. Bilans księgowy pełni rolę zestawienia rachunkowego, które jest sporządzane głównie w związku z rocznym zamknięciem kont. Wówczas przyjmuje on postać bilansu sprawozdawczego. Bilans księgowy obejmuje dwie równoważące się strony. Lewa strona ujmuje aktywa, z kolei prawa strona ujmuje pasywa. Charakter i układ bilansu księgowego podlega ścisłym regulacjom, które są zawarte w ustawie o rachunkowości z dnia dwudziestego dziewiątego września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku. Bilans księgowy jest również traktowany jako metoda, którą posługuje się rachunkowość przy ujmowaniu składników i źródeł ich finansowania. Zgodnie z informacjami jakie są zawarte w bilansie można wykorzystywać je do określania wartości przedsiębiorstwa za pomocą metody księgowej oraz do przeprowadzania analiz i ocen działalności firmy zarówno przez jej władze, jak i potencjalnych inwestorów. W zależności od czasu w jakim bilans księgowy został sporządzony oraz formy i przeznaczenia możemy mówić o różnych rodzajach bilansów księgowych. W sytuacji w której jakieś przedsiębiorstwo państwowe przygotowuje się do procesu prywatyzacji to wówczas musi zostać wykonany bilans zamknięcia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.