Jak funkcjonuje rachunek bankowy

Jak funkcjonuje rachunek bankowy

Rachunek bankowy funkcjonuje w świadomości potocznej także jako konto. Dzięki rachunkowi bankowemu jesteśmy w stanie odzwierciedlać zmiany zasobów środków pieniężnych właściciela rachunku. W bankach możemy się spotkać z rachunkami bankowymi, które są przeznaczone dla osób prawnych, dla osób prywatnych i dla jednostek organizacyjnych, które nie maja osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną. Można spotkać rachunki bankowe, które są prowadzone zarówno w złotówkach jak i w walutach obcych. Wyróżnia się rachunki bankowe bieżące, rachunki bankowe pomocnicze, rachunki bankowe lokat terminowych i rachunki bankowe oszczędnościowe. Rachunki oszczędnościowe są przeznaczone dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych. Posiadacz takiego rachunku bankowego może w sposób dowolny dysponować środkami pieniężnymi, jakie są zgromadzone na jego rachunku. Można także spotkać się z zapisem w umowie między posiadaczem rachunku bankowego a bankiem, o tym, że w jakimś stopniu środki pieniężne zgromadzone na tym rachunku nie mogą być całkowicie w swobodny sposób zarządzane przez posiadacza rachunku bankowego. Środki pieniężne jakie są zgromadzone na danym rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stałej albo zmiennej stopy procentowej.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.