Jak funkcjonuje leasing

Jak funkcjonuje leasing

Leasing zalicza się do określonej formy dzierżawy maszyn, środków transportowych i urządzeń produkcyjnych. Leasing umożliwia udostępnienie tych rzeczy jednostce organizacyjnej z prawem zakupu ich po upływie określonego czasu. Leasing stanowi także przedmiot umów międzynarodowych. Leasing jako forma jest bardzo szeroko stosowany i niezwykle popularny w gospodarce o charakterze wolnorynkowym. Do najważniejszych rodzajów leasingu zalicza się leasing finansowo kapitałowy. Ten typ leasingu ma charakter umowy, która jest zawierana z przedsiębiorstwem na dłuższy okres czasu. Bank udziela tutaj gwarancji. Dodatkowo jest udzielana gwarancja celna, która posiada zapis o przeniesieniu własności przedmiotu umowy na leasingobiorcę, i o jej wygaśnięciu pod warunkiem wniesienia określonych w umowie rat kapitałowych i opłat leasingowych. Leasing majątku Skarbu Państwa to inaczej mówiąc pewien rodzaj prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przez tak zwane spółki pracownicze w Polsce. W momencie kiedy to przedsiębiorstwo jest likwidowane to jego majątek zostaje przejęty przez spółkę, która jest najczęściej złożona z pracowników byłego już przedsiębiorstwa. W czasie trwania umowy na tej spółce spoczywa obowiązek spłacania rat i opłat leasingowych. Po zakończeniu umowy i spłacie zobowiązania następuje przeniesienie własności na spółkę.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.