IRR

IRR

Czy wewnętrzna stopa zwrotu IRR może zostać wykorzystana podczas oceny efektywności projektów inwestycyjnych?
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR stanowi rodzaj miernika finansowego, który pozwala dosyć dokładnie ocenić rentowność danej inwestycji. Jeżeli możemy uzyskać w sposób wymierny obraz rzeczywistej stopy zysku z przedsięwzięcia, to mamy bezpośrednią kontrolę nad przedsiębiorstwem. Wiemy, które obszary pracują lepiej a które gorzej. Dzięki temu łatwiej jest podjąć decyzję dotyczącą inwestowania w kolejne projekty. Projekt inwestycyjny niesie ze sobą ogromne ryzyko. Firma, która podejmuje złe decyzje finansowe osłabia swoją pozycję na rynku. Taka firma staje się niewiarygodna w oczach kontrahentów, a to rzutuje na kontrakty i ogólną kondycję przedsiębiorstwa. Niezwykle trudno potem odbudować negatywny wizerunek. Dlatego zawsze warto zapobiegać niż leczyć. Rynek oferuje obecnie wiele narzędzi, które skutecznie pomagają nadzorować wydatki i w sposób bezpieczny rozwijać wizerunek firmy. Warto z nich korzystać. Takim narzędziem jest choćby IRR. Umiejętne korzystanie z dostępnych metod sprawia, że w krótkiej perspektywie osiągamy sukces, a o to przecież chodzi. Nikt nie otwiera firmy tylko po to, by za kilka miesięcy ją zamknąć.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.