Instrumenty finansowe na giełdzie

Instrumenty finansowe na giełdzie

Według wszystkich definicji, które znajdujemy w różnorodnych encyklopediach i podręcznikach do ekonomii, giełda definiowana jest jako miejsce, w którym możliwe jest zawiązanie transakcji między sprzedającym lub emitującym, a kupującym lub inwestującym. Uczestnicy giełdy mają ogromny wybór instrumentów, które mogą zainwestować swój kapitał, ponieważ rodzajów giełd jest naprawdę bardzo wiele. Najprostszy podział obejmuje dwa rodzaje giełd: towarową i papierów wartościowych. Na giełdzie towarowej, jak sama nazwa wskazuje, można inwestować w towary różnego rodzaju – sprzedawać je i kupować. Istotniejsza, pod względem długoterminowego inwestowania kapitału celem uzyskania dodatkowej sumy pieniędzy, jest giełda papierów wartościowych. W jej przypadku osoby chętne do ulokowania swoich oszczędności mogą zainwestować w instrumenty takie jak: akcje, obligacje, bony skarbowe, prawa do papierów wartościowych obejmujące prawo poboru lub prawo do nowych akcji, a także inne specyficzne instrumenty finansowe, nazywane instrumentami pochodnymi, jakimi są warranty lub kontrakty. Z tej ogromnej gamy, jaka oferowana jest dla osób decydujących się na inwestycje giełdowe, bezsprzecznie najbezpieczniejszą formą lokowania kapitału są obligacje Skarbu Państwa, ponieważ dają stuprocentową gwarancję zysku i zwrotu kapitału. Inne papiery wartościowe wiążą się z ryzykiem uzależnionym od rodzaju instrumentu finansowego. Inwestowanie na wyżej opisanym rynku papierów wartościowych daje ogromne możliwości podejmowania decyzji i obracania swoimi pieniędzmi.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.