Indywidualne prowadzenie firmy

Najprostsza formą prowadzenia działalności gospodarczej jest indywidualna forma prowadzenia działalności jako osoba fizyczna oraz spółkę cywilna. Te formy nie wymagają kapitału zakładowego ani dodatkowej formy rejestracji. Wiążą się one z nieograniczoną odpowiedzialnością. Gdy chcemy prowadzić przedsiębiorstwo na nieco większa skalę należy wybrać formę wskazaną przez kodeks spółek handlowych. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej jednak mogą nabywać prawa , w tym również prawo do nieruchomości, zaciągać zobowiązania oraz być strona pozywająca i pozywana. Tutaj należy wymienić spółki jawną, partnerska, komandytową i komandytowo akcyjna. Podstawową formą jest spółka jawna. Nie wymaga kapitału, natomiast ma nieograniczoną odpowiedzialność wspólników. Spółka partnerska przeznaczona jest do wykonywania wolnych zawodów takich jak adwokat, aptekarz, księgowy, lekarz, tłumacz przysięgły itp. Partner w spółce partnerskiej nie odpowiada za zobowiązania powstałe w wyniku działań pozostałych wspólników, a także osób zatrudnionych przez spółkę. Spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna możliwa jest do założenie przez osoby fizyczne i prawne. Ograniczenie odpowiedzialności jest różnie rozłożone ; przynajmniej jeden z nich ma nieograniczona odpowiedzialność – jest to komplementariusz, natomiast komandytariusz odpowiada do wysokości określonej sumy komandytowej. W przypadku spółki komandytowo- akcyjnej wymagany jest wkład 50 tys. zł.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.