Gdzie powstał weksel

Gdzie powstał weksel

Słowo weksel ma swój rodowód w języku niemieckim gdzie pochodzi od słowa der Wechsel i oznacza wymianę. Mamy tutaj na myśli wymianę dokumentu, z którym są ściśle związane określone prawa i uprawnienia na kwotę, która jest widoczna na tym dokumencie. Forma weksla jest prawnie określona. Weksel zobowiązuje wystawcę dokumentu lub osobę wskazana przez niego do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniędzy w oznaczonym terminie. W wekslu zgodnie z prawem musi być zawarta nazwa weksel w samym tekście, polecenie lub przyrzeczenie w zależności od rodzaju weksla bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. Dodatkowo na wekslu musi się znajdować oznaczenie osoby, która ma zapłacić weksel. Taka osoba nazywa się trasat. Bardzo ważne jest, aby na wekslu znalazł się termin i miejsce płatności jak i nazwisko osoby, na której rzecz lub zlecenie zapłata powinna być dokonana. Weksel musi także zawierać datę i miejsce wystawienia weksla oraz podpis wystawcy. W praktyce mamy do czynienia z wekslem własnym i wekslem trasowanym. W przypadku weksla własnego, który także jest określany jako weksel prosty, suchy lub sola weksel mamy do czynienia z przyrzeczeniem zapłaty przez wystawcę weksla podanej w nim kwoty pieniężnej na rzecz remitenta, czyli osoby, która jest wskazana na wekslu, której to kwota musi być zapłacona.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.