Fachowe doradztwo

Powszechne ujęcie płacy

Fachowe doradztwo  – Pod terminem płaca w powszechnym ujęciu rozumie się wszelkie wynagrodzenie za wykonaną pracę. Od kiedy powstała teoria płacy, to właśnie płaca jest uważana za cenę pracy. Zgodnie z doktryną marksistowską jest to cena siły roboczej. Znaczy to, że efekt wykonanej pracy jest źródłem, które pozwala zarówno na opłacenie siły roboczej w postaci płac jak i na uzyskanie przez właściciela wartości dodatkowej, która stanowi jego zysk. Kategoria płacy opiera się na szeregu funkcji. Do tych funkcji zalicza się funkcję dochodową, bodźcową, kosztową i społeczna. Funkcja dochodowa opiera się na fakcie, że płaca stanowi zasadniczą formę dochodu z pracy dla osób, które są zatrudnione w gospodarce narodowej. To właśnie dzięki płacy można wpływać na kształtowanie się określonego poziomu życia w określonych grupach społecznych. Funkcja bodźcowa, inaczej zwana funkcją motywacyjną jest generalnie używana do wpływania na rozwój gospodarki. To właśnie dzięki odpowiednio ustalonym relacjom i poziomom płac można bardzo skutecznie wpływa na wzrost społecznej wydajności pracy i rzetelnego i sumiennego wykonywania zadań, które są zlecone pracownikom. Funkcja kosztowa płac z kolei jest powiązana z kosztami jakie ponosi przedsiębiorca. Płaca potrafi wpłynąć na obniżenie zysku i może stać w sprzeczności między dochodową a kosztową funkcją płac.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.