Etyka biznesu

Etyka w biznesie nazywamy zespól norm zachowania, którymi kierują się osoby zarządzające w firmie. Stosowanie norm etycznych powoduje wzrost efektywności gospodarowania, zwłaszcza gospodarowania zasobami ludzkimi miedzy innymi eliminując konflikty. Etyczne bądź nieetyczne zachowania menedżerów przedsiębiorstwa zależą od zachowań ludzi na równorzędnych lub wyższych stanowiskach, od kultury organizacji, systemu kontroli, a także czy działa w warunkach silnej konkurencji, presji osiągania wysokich zysków. Etyka biznesu działa na trzech płaszczyznach: firma-pracownik, pracownik – firma, firma – pozostałe organizacje. Stosowanie ogólnie przyjętych norm w przypadku stosunku firmy do pracownika zauważalne jest w sposobie prowadzenia naborów, sposobie zwalniania pracowników, warunków pracy i płacy oraz zakresie prywatności pracowników. Za nieetyczne uważa się zatrudnianie rodziny pracownika, rozpowszechnianie informacji o jego chorobie, zwalnianie za poglądy religijne itp .Na płaszczyźnie pracownik firma etyczne zachowania uwidaczniają się w sprawach dotyczących poufności, uczciwości, odpowiedzialności itp. W przypadku norm do organizacjo poza formą etyka dotyczy informowania klientów o produkcie, praktyk konkurencyjności. Za nieetyczne uważa się błędy lub niepełne informacje na produkcie dotyczące składu, stosowanie reklamy sugerującej gorszą jakość u konkurenta itp.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.